Životopis

Jmenuji se Ondřej Mach a je mi 20 let. Můj život zažil mnoho „pádů“, ale i úspěchů. 
 
Do 2,5 let jsem byl v kojeneckém ústavu, odkud si mě vzala do pěstounské péče rodina Machova, kde žiji.  
 
Jako malý jsem chodil do běžné mateřské školky s asistentem. 
V 7 letech jsem nastoupil na základní školu samozřejmě také s asistentem. Dokončil jsem první stupeň základní školy, udělal přijímačky do výběrové třídy s rozšířenou výukou informatiky. Základní školu jsem ukončil v roce 2012. 
 
V tom roce jsem nastoupil na soukromou střední školu Delta (celý název je Delta- Střední škola informatiky a ekonomie), kde jsem studoval obor ekonomika a podnikání. Letos jsem úspěšně odmaturoval. 
Také jsem vloni úspěšně dokončil autoškolu a vlastním řidičské oprávnění. 
 
Mým dalším cílem, je úspěšně dokončit universitu (Dopravní fakulta Jana Pernera University Pardubice), kterou studuji prvním rokem. 
 
Nejbližším cílem je získat praxi s autem, které pořizuji.
 
Největším snem je dostat se na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, neboť bych rád pomáhal lidem, ale vozík mi dost zužuje výběr finálního povolání.
Mé oficiální jméno je Ondřej Mach a je mi 25 let. Celé jméno včetně křestního a biřmovacích zní Ondřej Jan Václav Bernadette Mach. Můj život zažil mnoho „pádů“ a křivd, ale i úspěchů. Všechny zážitky, ať už pozitivní nebo negativní,
formovaly moji osobnost a jsem za ně vděčný.
 
Do 2,5 let jsem byl v kojeneckém ústavu, biologická rodina o mě neměla zájem.
Z kojeneckého ústavu si mě vzala do pěstounské péče rodina Machova, kde žiji.  
 
Jako malý jsem chodil do běžné mateřské školky s asistentem. 
V 7 letech jsem nastoupil na základní školu, samozřejmě také s asistentem.
Dokončil jsem první stupeň základní školy a udělal přijímačky do výběrové třídy s rozšířenou výukou informatiky.
Základní školu jsem ukončil v roce 2012. 
 
V tom roce jsem nastoupil na soukromou střední školu Delta (celý název je Delta - Střední škola informatiky a ekonomie),
kde jsem studoval obor ekonomika a podnikání.
V roce 2016 jsem úspěšně odmaturoval a zároveň úspěšně dokončil autoškolu, takže vlastním řidičské oprávnění.
 
V letech 2016 až 2020 jsem studoval Dopravní fakultu Jana Pernera University Pardubice,  kde studuji obor Technologie a řízení dopravních systémů. Bohužel jsem však studium ze zdravotních důvodů nedokončil. 
 
V roce 2008 jsem poprvé jel do jihofrancouzských Lurd, kde jsem poznal Suverénní řád Maltézských rytířů. 
 
 

Tento 900 let starý rytířský řád dal mému životu směr a ukázal mi, že mé postižení není tak těžké, jak jsem si tehdy myslel.
Díky Řádu jsem navštívil mnoho zemí Evropy, poznal mnoho významných míst a lidí.
Díky Řádu jsem měl možnost se v roce 2015 osobně setkat s papežem Františkem na Svatopetrském námětí.

Toto setkání mi ukázalo, že vše, co dělám, dělám dobře a mám v tom pokračovat.
 
 
 
 
 
Ale největším snem je stát se členem Suverénního vojensko-špitálního řádu svatého Jana Jeruzalemského
na Rhodosu a na Maltě.