Lurdy 2015

V roce 2015 jsem jel naposledy jako student střední školy. Rok na to jsem skládal maturitní zkošku, proto jsem se snažil maximálně nabrat energii, abych ji zvládl. Při této pouti došlo k jedné věci. Podařilo se dohodnout, abych jel na podzim stejného roku s Rakušáky do Říma, zlepšit si angličtinu i němčinu. 
 
 
Také jsem se ještě soustředil na jednu věc. Na jaře roku 2015 jsem udělal první besedu o Lurdských zjeveních, která měla velký úspěch. Proto jsem jsem se snažil při focení maximálně myslet, abych udělal maximum fotek, které půjdou při besedách použít. Dodnes mám husí kůži, když povídám o Lurdech na besedě a cítím lurdskou atmosférů i v místě, které je přes 1 800km vzdálené od Lurd. Ať už se jedná o místnost na faře, v nezizkovce, v kampli, v kostele. Vždy mě to dostene a sám mám problém, abych udržel slzy. Proč jsem se rozhodl besedy dělat? Přišlo mi sobecké, získat v Lurdech tolik energie a aspoň část z ní nepředat dál. Musím říct, že mě zájem o besedy překvapil, a doufám, že díky autu se mi podaří dělat besedy i mimo Pardubice.