Velehrad 2018

V roce 2018 jsem se vrátil na mé oblíbené české poutní místo. Tím místem je Velehrad. Kromě Cyrilometodějské pouti se na Velehradě koná mezinárodní setkání vozíčkářů při Dnech lidí dobré vůle. Pro mnoho lidí s hendikepem je to vytažení ze všední rutiny. 
 
 
Maltézská pomoc (uhamanitární organizace Maltézského řádu) posyktuje dobrovolníky, kteří zde pečují nejen o postižené návštěvníky. Ti přijíždí ať už z vlastních domovů, ale také z nejrůznějších zařízení a ústavů. Pro ně hlavně je to vytržení ze všední rutiny ústavní péče. Dostanou se do společnosti choďáku a získají zážitky na další rok. 
 
Dobrovolníci Maltézské pomoci o. p. s. jsou nejen z řad profesionálních asistentů. Mnoho dobrovolníků je studenty středních a 
vysokých škol a Velehrad využívají jako svou praxi.
 
 

Dobrovolníky na Velehradě školí profesionální zdravotníci a lékaři, kteří s Maltézským řádem spolupracují roky a sami mají desetileté zkušenosti z pečováním o druhé.

 
 
Součástí školení je i nácvyk pohybu vozíku po schodišti v případě poruchy výtahu nebo plošiny. Při nácvicích se používají reálné vozíky, které běžně slouží lidem s postižením.