Lurdy 2008

V roce 2008 jedna ze sester zjistila, že je možnost jet do Francie, do městečka Lurdy. 

V tomto městečku se v roce 1858 zjevila Panna Marie 14ti leté Bernadette Soubirous, celkem 18x v jeskyni Massabielle. 

Tou dobou jsem víru neprožíval jak nyní, takže jsem nebyl nadšený z toho, že budu trávit hodiny čekáním na mše a následně dalším čekáním na opuštění kostela. V Lurdech mě více zajímaly obchody a exteriér kostelů. I tak mi první návštěva Lurd dala mnoho energie. Dnež již nedokáži říci, co se mi nejvíce líbílo, či kdo mi přišel nejvíce sympatický. Jediná dvě jména, z té pouti, jsou jména dobrovolníků, jejichž rodiny v Čechách žíjí po staletí a jejich členové jsou nejen aristokraty jménem, ale hlavně srdcem a činy.

Na konci pouti moje sestry daly slovo s tehdejší vedoucí maltacampového týmu. Na základě rozhovoru jsem se v létě vydal na Maltacamp do Rakouska, přesněji do Stamsu u Insbruku.