Cena Wernera von Siemens

Vážení příznivci mé stránky, dovolte mi se s Vámi podělit o velikou novinu.

Včera jsem převzal Cenu Wernera von Siemense v Betlémské kapli v kategorii Zvláštní ocenění - za překonání překážek při studiu. Toto ocenění mi předali Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA(generální ředitel Siemens ČR) a Ing. Robert Plaga CSc. (Minister školství, mládeže a tělovýchovy České republiky).

 

Na ocenění mě nominovala Univerzita Pardubice spolu s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice.

 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří mě podporují a pomáhají. Těch lidí, kteří mi pomohli dostat se tam, kde jsem, je mnoho. Moc si vážím Maltézských rytířů a všech zážitků, které s nimi mohu prožívat.

 

Děkuji mockrát také rodině, která mně dala domov.

 

Díky ocenění jsem si uvědomil, že každý člověk má své místo ve společnosti. Mé aktivity mi mohou přijít všední, ale veřejnost mohou motivovat.

Záznam z večera naleznete zde: https://youtu.be/I2ffN2lNZHs