Začátek jara

Jaro přijelo do Pardubic

Československý cirkus Humberto se rozhodl zahájit sezónu 2019 v Pardubicích. Video zachycuje příjezd transportů do Pardubic.

https://www.youtube.com/watch?v=DDNYai--tqs&feature=youtu.be