Cirkusový zážitek v noci

Následující video zachycuje přejezd cirkusu Arlet na novou štaci. Vždy se držím největšího transportu, který doprovázím. Ať už jízdou před nebo za transportem.
 
https://youtu.be/-6tZfz0NjF8